Taro kortos – Didžųjų Arkanų reikšmės


Taro kortos atsirado XV amžiuje Italijoje kaip kilmingųjų žaidimas. Tai buvo senovės kultūrų atgimimo laikotarpis kuomet visas menas, literatūra, filosofija buvo persismelkę  Senovės Graikijos, Romos ir Egipto mitais, alegorijomis ir net kasdieniškiausi dalykai buvo suvokiami kaip turintys gilią paslėptą prasmę. Tokioje aplinkoje užgimusios kortos tapo giliausių žmogaus pasąmonės archetipų  atspindys. Su laiku suvokus jų galimybes imta naudoti jas būrimui, pranašavimui, o šiais laikais taip pat ir savęs pažinimui, tobulėjimui ir gilesniam savo aplinkos ir situacijos suvokimui.

Tradicinę Taro kaladę sudaro 78 kortos. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad norint išmokti jomis naudotis tektų išmokti labai daug reikšmių. Tačiau pati Taro kaladės struktūra labai padeda perprasti sistemą. Visą kaladę sudaro dvi pagrindinės dalys – 22 Didžiojo Arkano kortos ir 56 Mažojo Arkano kortos. Didysis Arkanas laikomas svarbiausiu, nes apibudina esminies žmogaus gyvenimo patirtis ir pamokas, archetipinius vaidmenis, ar įvykius su kuriais susiduria kiekvienas. Toliau pateiktos trumpos ir lengvai suprantamos Didžiųjų Arkanų reikšmės.

0 Kvailys

Teisinga padėtimi. spontaniškumas, permainos, laisvė, nauja pradžia, neprisirišimas prie rezultatų, netikėtumai, rizika, gyvenimo džiaugsmas, entuziazmas, originalumas, kūrybingumas, pirmoji likusio gyvenimo diena.

Apversta korta. baimė, neryžtingumas, suvaržymai, nesugebėjimas paleisti ribojančių materialių dalykų, naivumas, pasidavimas spaudimui, neapgalvotas elgesys.

I Magas

Teisinga padėtimi. Valia, gebėjimas transformuoti ir nukreipti energiją, individualumas, saviraiška, charizma, įkvėpimas, originalumas, iniciatyva, meistriškumas, materialaus pasaulio kūrimas, komunikacija, energingumas.

Apversta korta. Nesugebėjimas išreikšti tam tikrą asmenybės dalį, atotrūkis nuo kūrybinės energijos, užblokuota saviraiška, nežinojimas, ką daryti, aiškumo trūkumas, informacijos perdavimo sunkumai, savanaudiškumas.

II Žynė

Teisinga padėtimi. Intuicija, dualumas, paslaptys, pasąmonė, sapnai, patarimas, tyrumas, vidinė išmintis, ramybė, pasyvumas, kantrybė, asmeniniai ciklai.

Apversta korta. Gyvenimo baimė, intuicijos ir jausmų slopinimasarba per didelis jautrumas, isterija, paranoja, atsakymų radimas savyje ir paslapčių atskleidimas, išdavystė.

III Imperatorė

Teisinga padėtimi. Motina gamta, moteriškumas, vaisingumas, žmona ar motina, gerovė, malonumas, grožis, praktiškumas, augimas ir klestėjimas, puoselėjimas, kūrybingumas, sėkmė.

Apversta korta. Savo prigimties neigimas,  neišreiškiamas kūrybingumas, neišnaudotas potencialas,  uždara širdis, moteriškumo trūkumas, problemos su motina ar dėl motinystės, per didelė globa ar jos trūkumas.

IV Imperatorius

Teisinga padėtimi. Stabilumas, tvarka, lyderystė, valdžia, atsakomybė, kompetencija, autoritetas, pasitikėjimas savimi, ryžtas, apsauga, palaikymas ir paskatinimas, vyras ar tėvas, stipri vyriška energija ir vaisingumas.

Apversta korta. Stagnacija, diktatoriškumas, nelankstumas, neryžtingumas, silpnavališkumas, savanaudiškumas, piktnaudžiavimas valdžia ir biurokratija, problemos su vyresniu asmeniu, tėvu ar tėvyste.

V Šventikas

Teisinga padėtimi. Dvasingumas, visuomenė ir jos organizacijos, tradicijos, konformizmas, sąžinė, gebėjimas skirti gėrį ir blogį, išmintingas patarėjas, mokymas ir mokymasis.

Apversta korta. Dogmatiškumas, nepritapimas, tabu laužymas, juoda avis, tikėjimo praradimas, identiteto krizė, individualumo išreiškimas ir asmeninio dvasingumo ieškojimas.

VI Mylimieji

Teisinga padėtimi. Pagundos, kryžkelė, lemtingas pasirinkimas, pažinimas, sąjunga, įsipareigojimas, gebėjimas priimti sprendimus, asmenybės augimas ir tapimas savarankiška, meilė, harmonija, grožis, potraukis.

Apversta korta. Dvejonės, nesugebėjimas ar nenoras priimti sprendimą, atsakomybės ir įsipareigojimų baimė, neharmoningi santykiai, materialinės vertybės ir fiziniai malonumai, savo vyriškosios ar moteriškosios asmenybės pusės atmetimas.

VII Vežimas

Teisinga padėtimi. Teisingas gyvenimo kelias, asmenybės integracija, šviesus protas, aukštesni tikslai, prieštaringų vidinių impulsų kontrolė, disciplina, į išorę nukreipta jėga, kryptingumas, judėjimas,  nepriklausomybė, savarankiškumas, pergalė.

Apversta korta. Išklydimas iš teisingo kelio,  prieštaringi tikslai, vidiniai prieštaravimai, nekantrumas, neryžtingumas, asmenybės susiskaidymas, jėgų išblaškymas, kontrolės praradimas, smurtas, pralaimėjimas.

VIII Stiprybė

Teisinga padėtimi. Vidinė stiprybė, ištvermė, atkaklumas, jėgų sutelkimas, deramas elgesys, kilnumas, gyvenimo džiaugsmas ir kūrybingumas, proto valdomi instinktai, sąmoningas emocinės ir seksualinės energijos nukreipimas.

Apversta korta. Savikontrolės praradimas, žemesnieji instinktai, nevaldomos emocijos ir aistros, nuslopintos asmenybės dalies išsilaisvinimas, netikėtas aistros ir kūrybingumo prasiveržimas.

IX Atsiskyrėlis

Teisinga padėtimi. Laikas, branda, patirtis ir išmintis,  savęs pažinimo kelionė, studijos, intravertiškumas, vienuma, susikaupimas, meditacija, paprastumas, savarankiškumas ir gebėjimas siekti paties užsibrėžtų tikslų, atidumas detalėms, kantrybė, praktiškas patarimas, užbaigimas.

Apversta korta. Vienatvė minioje, smulkmeniškumas, mokymosi sunkumai, bėgimas nuo problemų ar nepasimokymas iš patirties, slegianti paslaptis,  nenoras pripažinti einantį laiką, pasenusios pažiūros arba per daug progresyvios idėjos, kurių niekas nesupranta.

X Likimo Ratas

Teisinga padėtimi. Gamtos ir gyvenimo ciklai, gyvenimo įvairovė ir permainingumas, augimo, gerovės ar asmeninio tobulėjimo galimybė, sėkmės kūrimas savo sprendimais ir veiksmais, lankstumas ir prisitaikymas.

Apversta padėtimi. Priešinimasis natūraliems ciklams ir permainoms, sukimasis ratu ir neišmoktos pamokos kartojimas, karmos ratas, kontrolės savo gyvenimui praradimas.

XI Teisingumas

Teisinga padėtimi. Žmogiškas ir dieviškas teisingumas, karma, atlygis, pasirinkimas, protas ir logika, tiesa, garbė, pusiausvyra, kompromisas, nešališkumas, atsakomybė.

Apversta korta. Pusiausvyros ir teisingumo pažeidimas, atsakomybės vengimas, nepalanki teisinių reikalų baigtis, melagingi kaltinimai, kerštas, išankstinės nuostatos, korupcija ir biurokratija.

XII Pakabintas

Teisinga padėtimi. vidinė ramybė, kitas požiūrio taškas, kantrybė, neveiklumas, laukimas, neapsisprendimas, stagnacija, vertybių pasikeitimas, auka vardan aukštesnio tikslo.

Apversta korta. poreikis imtis veiksmų, noras judėti pirmyn, bet kažkas sulaiko, prarasta galimybė, skubotas sprendimas, nenoras pažvelgti iš kitos perspektyvos ar apsvarstyti alternatyvų.

XIII Mirtis

Teisinga padėtimi. Pabaiga ir nauja pradžia, transformacija, perėjimas, optimizmas, neigiamų aplinkybių pašalinimas, problemų pabaiga, darbo užbaigimas, apsivalymas.

Apversta korta. Sunkios permainos, priešinimasis joms, kabinimasis į praeitį, stagnacija, miegas, vykstančių procesų nesupratimas ir iš to kylanti baimė.

XIV Nuosaikumas

Teisinga padėtimi. Viltis, gera žinia, priešybių apjungimas, integracija, vidinė pusiausvyra ir harmonija, dvasinio ir materialinio gyvenimo subalansavimas, emocijų kontrolė, saikas, kantrybė, angelas sargas, menas, gydymas.

Apversta korta. Vidinės pusiausvyros praradimas, per didelė kontrolė ar jos trūkumas, nesaikingumas, piktnaudžiavimas, stagnacija, ryšio su aukštesniuoju aš praradimas, šviesos nematymas, nesiderinimas, išsiskyrimas.

XV Velnias

Teisinga padėtimi. Materija, 5 žmogaus pojūčiai, pagundos, silpnybės, įpročiai, prisirišimas, apribojimai, baimė, šešėlinė asmenybės pusė, kaltės jausmas, neigimas, paviršutiniškumas humoro jausmo trūkumas, nesugebėjimas pasijuokti iš savęs.

Apversta korta. Kaltės ir atsakomybės nejautimas, sąmoningas atsidavimas instinktams, arba išsilaisvinimas, humoro jausmas, juokas išsklaidantis pyktį, neigiamų ciklų atpažinimas.

XVI Bokštas

Teisinga padėtimi. Iliuzijų sudužimas, žiauri tikrovė ar skaudi tiesa, nelaimingas atsitikimas, praregėjimas, ženklas iš aukščiau, identiteto krizė, savojo „aš“ praradimas, kažkas žlugdo pasitikėjimą savimi.

Apversta padėtimi. Problemų neigimas ar susitaikymas su jomis, priešinimasis būtinoms permainoms ir atsinaujinimui, atsisakymas pripažinti tiesą ir keisti savo įsitikinimus, vidinė kančia ir įtampa, likimas neigiamoje aplinkoje.

XVII Žvaigždė

Teisinga padėtimi. Viltis, emocijų išliejimas ir praeities nuoskaudų paleidimas, gili vidinė ramybė, pusiausvyra, palengvėjimas, ašaros nuplaunančios skausmą, grožis, pasveikimas, charizma, įkvėpimas.

Apversta padėtimi. Tamsa, gyvenimo prasmės ir tikslo nematymas, užgniaužtos emocijos, svajonės mirtis, nusivylimas, arogancija ir begėdiškumas, vaizduotės skurdumas, nepasitikėjimas savimi.

XVIII Mėnulis

Teisinga padėtimi. susidūrimas su savo baimėmis, vidinė sumaištis, neigiama emocinė situacija ir pokyčių poreikis, netikrumas, iliuzijos ar net apgaulės, pasąmonės vandenynas, emocinis jautrumas ir nepastovumas, įsisiūbavusi vaizduotė ir sustiprėjusi intuicija, įkvėpimas ir meninis talentas.

Apversta korta. Emocinis sąstingis, pasidavimas baimei ir neigiamai aplinkinių įtakai, saviapgaulė, individualumo praradimas, intuicijos neklausymas, vaizduotė pažabota praktiškumo, juodoji magija, apkalbos ir intrigos.

XIX Saulė

Teisinga padėtimi. Atgimimas, saugumas, laimė, besąlygiška meilė, vidinė laisvė, lyderystė, saviraiška, kūrybingumas ir produktyvumas, klestėjimas, palankus laikas ir aplinkybės, optimizmas, sveikata ir gyvenimo džiaugsmas, sėkminga partnerystė ar santuoka, vaikai.

Apversta korta. jėgų pereikvojimas ar trūkumas, nepalankus laikas ar aplinkybės, nykimas, rutina ir nuolatinis rimtumas, nemokėjimas mėgautis gyvenimu ir smulkmenomis, egoizmas ir pašliję santykiai.

XX Nuosprendis

Teisinga padėtimi. Išsilaisvinimas iš apribojimų bei karmos, grįžimas į likimo skirtą kelią, tiesos suvokimas, svarbi informacija, sąžinės balsas, pašaukimas, dvasinis pabudimas, labai svarbus sprendimas, nauja pradžia.

Apversta korta. Stagnacija, praleista galimybė, priešinimasis reikalingoms permainoms, atsisakymas pripažinti tiesą ar priimti naujoves, nežinojimo palaima, grįžimas kartoti neišmoktos pamokos, negauta svarbi informacija.

XXI Pasaulis

Teisinga padėtimi. Džiaugsmas, pergalė, apdovanojimas, užbaigimas, pasiektas tikslas ir laukianti nauja pradžia, galimybių gausa, kūrybingumas, klestėjimas, kelionė į platų pasaulį, vidinė harmonija, aukščiausio savo potencialo pasiekimas, savirealizacija.

Apversta korta. Apribojimai, kliūtys permainoms, kūrybingumo suvaržymas, galimybių trūkumas, sukimasis uždarame rate, atidėliojimai, nesaugumas.

Comments

 1. Tarologė Lina autoriaus atsakymas

  Daugiau apie Taro kortas, visą nemokamų Taro kortų pamokėlių seriją esu parašiusi kitoje savo svetainėje, ten bus ir apie Mažuosius Arkanus, ir išdėstymų pradedantiesiems ir net kortų paveikslėliai, kuriuos galima atsispausdinti ir nuspalvinti, kad geriau juos pažintumėte.

 2. viktem autoriaus atsakymas

  cia netiksli informacija – 8 ir 11 arkanai sumaisyti. jei turite kotras jau vien is ju paveiksleliu tai matos.
  O siaip, informacija ( kortu aiskinimas) labai skurdi. Ir jei jau aiskinamos kortu reiksmes- butu galima ir ju viena kita isdestyma nurodyt. 😉
  ( nuo saves galiu pridet – jei buriama tik didziojo arkano kortom, tai isdestymai paprasti – burimas is vienos ar triju kortu. Jei turite pilna kalade 78 kortu, geriau burkit is pilnos kalades 😉 – gausit pilnesni ir issamesni atsakyma :) )
  Sekmes :)

Pasidalinkite savo nuomone: